Pravidlá

Organizácia súťaže ASHL (Amatérska slovenská hokejová liga)

Stanovy občianskeho združenia Amatérska slovenská hokejová liga. o.z.

Miesto – Zimný štadión na Škultétyho ulici v Nitre

Súťaž  systémom každý s každým dvakrát v 1.lige, dvakrát v 2.lige a trikrát v 3.lige. Hracie dni sobota a nedeľa.

Hracie časy sobota: 10.15, 12.00, 13.45, 15.30, 17.15, 19.00

Hracie časy nedeľa: 15.30,17.15,19.00

Na konci víťaz podľa tabuľky. Pri rovnosti bodov rozhoduje: vzájomné zápasy, skóre vzájomných zápasov, celkový rozdiel v skóre, celkový počet strelených gólov, žreb.

Ak sa zápas ASHL skončí remízou, nasledovať bude séria troch samostatných nájazdov. Víťaz nájazdov si pripíše 2 body, porazenému ostáva remízový bod. Bodovanie ligy: Výhra v normálnom hracom čase 3 body, výhra po nájazdoch 2 body, prehra po nájazdoch 1 bod a prehra v normálnom hracom čase 0 bodov.

Po skončení základnej časti, ktorá bude pozostávať zo 15.kôl v prvej lige, z 18.kôl v druhej lige a z 15.kôl v tretej lige bude nasleodvať play-off.

Play-off pravidlo 1.liga:

Je rovnaké ako v 3. a 2.lige ASHL, ale do play-off postúpia len 4 tímy a hrať sa bude od semifinále systémom 1-4, 2-3.

Play-off pravidlo 2.liga:
Do play-off postúpi prvých 6 tímov. 1.2. tím priamo do semifinále. Štvrťfinále sa bude hrať na dva zápasy 3-6 a 4-5. Ak bude po dvoch zápasoch stav série vyrovnaný čo sa týka výhier, bude nasledovať vo štvťfinále 10-minútový nový zápas a po ňom séria piatich nájazdov. Skóre v týchto zápasoch nehrá rolu, rozhodujú získané body za zápas. Príklad: (prvý zápas vyhrá tím A, druhý zápas vyhrá tím B. Hneď po druhom zápase 10-minútový nový zápas. Ak sa nerozhodne séria 5 nájazdov. Ak prvý zápas vyhrá tím A a druhý sa skončí remízou, postúpi tím A. Ak prvý zápas skončí remízou a druhý zápas vyhrá tím B, postúpi tím B. Ak prvý zápas skončí remízou a druhý zápas skončí remízou, po druhom zápase sa odohrá 10-minútový nový zápas a rozhodne celkové skóre v tomto 10-minútovom zápase, to znamená, že sa nebude hrať na zlatý gól. Ak v novom 10-minútovom sa zrodí remíza, rozhodne séria 5 nájazdov, ktoré nie sú súčasťou nového 10-minútového zápasu. Vo finále bude tento nový zápas mať trvanie 15 minút, kde najvyššie postavený tím po ZČ vytvorí dvojičku s najnižšie postaveným, pričom takisto sa bude hrať celých 15 minút na celkové skóre, t.z. nie na zlatý gól.

Play-off pravidlo 3.liga

Je rovnakéa ako 2.lige ASHL

ASHL sa riadi rovnakými pravidlami ako SZĽH pre roky 2018-2022. Výnimkou je iba pravidlo o zakázanom uvoľnení, ktoré sa píska tzv. starým spôsobom teda bez hybridného zakázaného uvoľnenia. Takisto NEPLATÍ pravidlo o nutnosti brankára hrať s hokejkou v predpísanej zóne (kde je inak možné puk zaľahnúť, to znamená od bránkovej čiary po body vzhadzovania a po bočných stranách bránky) pokiaľ brankár je v bezpečnej pozíci.

Iné úpravy pravidiel prešli vývojom na letných schôdzach ASHL, čítaj nižšie.

Zabezpečíme: Rozhodcovia 1, respektíve 2ks na zápas, (hudba), časomerač a zapisovateľ do štatistík na oficiálnej stránke ASHL, zdravotná služba. Kameraman zodpovedajúci za zostrih zápasu.

Hrací čas a tresty: 3 X 15 minút čistého času. Pred zápasom mokrá úprava ľadovej plochy, po druhej tretine  suchá úprava ľadovej plochy. Normálny hrací čas jedného zápasu cca 1:30 hod. Tresty pre hráčov nižší trest 1:30 min, dva nižšie pri krvavovm zranení sú 3 minúty, vyšší trest 4 minúty, osobný trest 7 minút.

Zakázaná hra do tela. Nedovolená hra telom sa trestá trestom podľa uváženia rozhodcu.

Za trest DKZ za nedovolenú hru telom, alebo vrazenie na mantinel, alebo napadnutie, alebo napadnutie hlavy a krku, alebo faul lakťom, zápas stop.

Za trest DKZ za nedovolenú hru telom, alebo vrazenie na mantinel, alebo napadnutie, alebo napadnutie hlavy a krku, alebo faul lakťom druhýkrát v sezóne stop do konca sezóny.

Verdikt bude posudzovaný aj za pomoci videozáznamu pod dohľadom iného rozhodcu ako zápas pískal. Verdikt na základe toho môže ostať v platnosti, alebo sa zmení.

Za vylúčenie DKZ za účasť v bitke dištanc na jeden zápasa pre hráča.

Za vylúčenie DKZ za účasť v bitke druhýkrát v sezóne zastavenie činnosti do konca sezóny.

Bitka bude posudzovaná aj za pomoci videozázamu. Z neho musí byť úplne jasné, že hráč mal záujem opustiť šarvátku bezohľadu na to, kto šarvátku vyprovokoval.

Hokejista, ktorý dostane trest do konca zápasu za nedovolenú hru telom alebo vrazenie na mantinel, alebo napadnutie, alebo napadnutie hlavy a krku, alebo faul lakťom, automaticky vynechá najbližší zápas svojho tímu. Pokiaľ sa preukáže ťažké zranenie súperovho hráča po nedovolenej hre telom alebo po  trestoch vrazenie na mantinel, alebo napadnutie, alebo napadnutie hlavy a krku, alebo faul lakťom, bude hráč dodatočne potrestaný aj dlhším dištancom po konzultácii aj na základe videozáznamu.

Videozáznam počas zápasu nemožno využiť na žiadne posudzovanie žiadnych momentov. Platí pre rozhodcov aj pre hráčov.

Ak hráč fyzicky zaútočí na rozhodcu na ľade,  ako aj mimo ľadu, automaticky dostáva dištanc do konca sezóny. Platí to aj v prípade fyzických útokov na hráčov mimo ľadovej plochy. Podnet na riešenie takejto udalosti budú dávať rozhodcovia, respektíve kapitáni tímov.

Ak hráč dostane Trest v hre, ktorý sa udeľuje napríklad v špecifických prípadoch – bodnutie, kopnutie, opľutie, hlavička, pichnutie, pokus o zranenie súpera, nešetrný faul,  alebo verbálna vyhrážka rozhodcovi – automaticky bude potrestaný dištancom na jedno stretnutie.

Jedinou výnimkou je Trest v hre za reči, kde sa bude pristupovať k jednotlivým prípadom invididuálne.

Pravidlo o penalizácii: Ak sa niektorý tím nedostaví na zápas bez upozornenia usporiadateľa, kontumačne prehrá stretnutie 0:5 a dostane pokutu 200 Eur. Ak sa niektorý tím bude chcieť počas sezóny odhlásiť zo súťaže ASHL, vedenie súťaže zváži všetky okolnosti a na základe nich rozhodne o treste pre takýto tím, pričom pokuta pre takýto tím je 400 eur.

Pravidlo o opustení zápasu predčasne: Ak tím opustí zápas v jeho priebehu na základe nespokojnosti s výkonom rozhodcu alebo z iného dôvodu, automaticky je zápas kontumovaný v prospech súpera, respektíve zostáva v platnosti výsledok pokiaľ tím, ktorý odišiiel zo zápasu, prehrával. Predmetnú tímu bude okrem toho z tabuľky odpočítaných 6 bodov.

Tím môže meškať na zápas maximálne 45 minút pokiaľ zaručuje, že zápas sa odohrá.

Pravidlo o preložení zápasu: Ak sa tím nebude môcť dostaviť na zápas, musí upozorniť na tento fakt usporiadateľa súťaže minimálne dva dni (48 hodín) pred začiatkom zápasu a v spolupráci s tímom súpera a majiteľom štadióna sa nájde náhradný termín. Musí ale ísť o pádny a vážny dôvod, ktorý posúdi organizátor súťaže.

Tím má počas sezóny možnosť požiadať maximálne o dva preklady zápasov týkajúcich sa časov i dátumov oproti pôvodnému rozpisu. Tretí preklad už bude riešený kontumáciou. Ak tím dokáže po dohode so všetkými zainteresovanými stranami dohodnúť výmenu termínu tak, aby to bola pre vedenie ligy len administratívna formalita, nebude sa to vnímať ako preklad.

Za minimálne 3 kontumácie rôzneho charakteru následné vylúčenie z ligy od ďalšej sezóny.

Súpiska hráčov: Počet korčuliarov na súpiske maximálne 30. Ľubovoľný je počet brankárov. Zmeny na brankárskom poste sa nevzťahujú na maximálny počet zmien a brankári sa nepovažujú za súčasť 30-člennej súpisky korčuliarov. Minimálny počet hráčov v zápase 5. Počas sezóny je možných 5 zmien na oficiálnej súpiske. Možnosť zmien do 30.septembra je neobmedzená. Od 1.októbra sa každá zmena počíta, pričom vyškrtnutie a zároveň dopísanie hráča sa berie ako jedna zmena. Prestupy z tímu do tímu sú možné len do 30.9. Od 1.októbra už len za jeden tím na súpiske aj na ľade. Mená na zápasovej súpiske musia byť totožné s oficiálnou súpiskou tímu, ktorú tím poskytne pred súťažou. Hlavný rozhodca skontroluje súpisky pred každým zápasom. V prípade, ak bude mať jeden z tímov podozrenie, že v súperovom mužstve hrajú niektorí hráči „načierno“, resp. pod iným menom, rozhodca môže na podnet súpera vyzvať každého hráča, aby sa preukázal občianskym preukazom. Ak sa zistí úmyselné porušenie pravidiel, zápas kontumačne vyhrá druhý tím v pomere 5:0. Súpisku konkrétneho zápasu vyplnia tímy pred každým stretnutím jednotlivo. Uzávierka príchodov je dve kolá pred koncom základnej časti.

Hráči z jednej ligy nemôžu byť na súpiske druhej ligy. Ak je niekto v jednej lige písaný ako hráč, v inej lige môže nastúpiť ako brankár. Zároveň však musí spĺňať všetky pravidlá pre danú ligu.

Tímy si medzi sebou v prípade výpadku všetkých brankárov na súpiske môžu brankárov požičať. Brankár ale môže byť požičaný len z rovnakej ligy alebo z ligy nižšej. V prípade, že klub 3.ligy by chcel brankára z 2.ligy, musí mať aj súhlas súpera. Od tímu, ktorý má problém s účasťou svojho brankára v zápase sa očakáva, že požičaný brankár bude zhruba na rovnakej kvalitatívnej úrovni ako brankár vedený na súpiske.

Ak brankár pre zranenie nemôže pokračovať v zápase, tím oblečie do brankárskeho výstroja niektorého z hráčov, alebo si do 15 minút zoženie náhradu, ktorú mu súper musí pod dohľadom rozhodcu odsúhlasiť.

Brankári, ktorí v minulej sezóne pôsobili v druhej lige, môžu byť napísaní na súpisku aj v prvej lige a zároveň ostať na súpiske tímu z druhej ligy. Opačným smerom to v tejto podobe možné nie je.

Pravidlá pre hráčov ASHL:

3.liga:

V tretej lige nemôžu hrať hráči, ktorí majú extraligovú alebo prvoligovú minulosť.

Bývalí hráči 2.ligy SZĽH (alebo tretej najvyššej v zahraničí), dorastenci, juniori minimálne 3 sezóny bez zápasu v týchto súťažiach.

V tretej lige nie sú pri hráčoch žiadne ohľady na vek.

Pokiaľ má hráč v akejkoľvek sezóne iba 1 štart, vedenie ASHL to bude brať ako 0 štartov. Štart hráčov žiackych súťaží je zakázaný.

V tretej lige neexistujú žiadne iné výnimky.

V 3.ASHL môže byť na celkovej súpisek len šesť hráčov evidovaných v databáze eliteprospects.com.

2.liga:

Ligu hrajú amatérski hráči. Ligu môžu hrať aj bývalí hokejisti, ale platí pravidlo o niekoľkoročnej absencii v seniorských, juniorských a v dorasteneckých súťažiach riadených SZĽH. Extraliga seniorov 5 sezón, 1.liga seniorov 4 sezóny, 2.liga seniorov 2 sezóny.  Toto pravidlo sa vzťahuje aj na  všetky zahraničné súťaže (platí rovnaké pravidlo o sezónach bez súťažného zápasu ako v slovenských ligách). Bývalí juniori a dorastenci minimálne dve sezóny bez súťažného zápasu v akejkoľvek juniorskej, resp. dorasteneckej lige. Zákaz štartu pre hráčov registrovaných v žiackych súťažiach.

Pokiaľ má hráč v akejkoľvek sezóne iba 3 štarty, vedenie ASHL to bude brať ako 0 štartov

V 2.ASHL nie sú žiadne ohľady na vek, odstupy od sezón sa nevzťahujú len na hráčov starších ako 50 rokov. Tí nemôžu byť v prebiehajúcej sezóne aktívnymi hráčmi v súťažiach SZĽH.

V druhej lige neexistujú žiadne iné výnimky.

1.liga:

Ligu hrajú amatérski hráči. Ligu môžu hrať aj bývalí hokejisti, ale platí pravidlo o niekoľkoročnej absencii v seniorských, juniorských a v dorasteneckých súťažiach riadených SZĽH. Extraliga seniorov 5 sezón, 1.liga seniorov 4 sezóny, 2.liga seniorov 2 sezóny.  Toto pravidlo sa vzťahuje aj na  všetky zahraničné súťaže (platí rovnaké pravidlo o sezónach bez súťažného zápasu ako v slovenských ligách). Bývalí juniori a dorastenci minimálne dve sezóny bez súťažného zápasu v akejkoľvek juniorskej, resp. dorasteneckej lige. Zákaz štartu pre hráčov registrovaných v žiackych súťažiach.

V prvej lige môžu byť na celkovej  súpiske dvaja hráči na výnimku, nemôžu však nastúpiť spolu na jeden zápas.

Pokiaľ má hráč v akejkoľvek sezóne iba 3 štarty, vedenie ASHL to bude brať ako 0 štartov.

V 1.ASHL nie je za výnimku považovaný hráč starší ako 40 rokov, ktorý však musí mať minimálne jednu sezónu pauzu od najvyššej súťaže na Slovensku a 1.ligy SZĽH (aj zahraničnej). Aktívny hráč v prebiehajúcej sezóne 2.ligy SZĽH (aj zahraničnej), aj keď je starší ako 40 rokov, môže byť iba výnimkou. Ak má hráč starší ako 40 rokov štarty len za uplynulú sezónu 2. ligy SZĽH, tak za výnimku považovaný nie je. 40 rokov sa ráta ododňa 40. narodenín.

V prebiehajúcej sezóne aktívny hráč extraligy a 1.ligy SZĽH (takisto zahraničnej) nemôže byť ani výnimkou.

Aktívny hráč juniorskej ligy, dorasteneckej ligy a 2.ligy SZĽH (takisto) zahraničnej môže byť výnimkou.

Za výnimku nie je považovaný hráč Garip Saliji pre trvalé poškodenia zraku jedného oka.

Pre lepšiu prehľadnosť je tu aj TABUĽKA pravidiel:

Platí pre všetky ligy:

Ženy môžu hrať v ASHL bez obmedzenia.

Hráči pôsobiaci v EUHL môžu hrať bez obmedzenia.

Keď chce bývalý brankár v ASHL pôsobiť ako hráč, môže bez obmedzenia. Platí to aj naopak.

Vo vlastnom záujme sa od hráčov ASHL očakáva hra v kompletnom hokejovom výstroji.

Cena za jeden zápas 175 Euro za prenájom plochy plus rozhodcovia, zdravotná služba, časomiera, zapisovateľ,  (hudba), video. V súčte 125 eur na tím za jeden zápas.

Do 30.9. sa platí registračný poplatok 10 eur na korčuliara na súpiske.

Príklad: Ak má tím na súpiske 15 hráčov, musí mať zaplatený registračný poplatok za tím v hodnote 150 Eur.

ZÁSTUPCOVIA TÍMOV ZARUČIA, ŽE VŠETCI HRÁČI ASHL BUDÚ OBOZNÁMENÍ S TÝMITO PRAVIDLAMI