Pravidlá

Organizácia súťaže ASHL (Amatérska slovenská hokejová liga)

Stanovy občianskeho združenia Amatérska slovenská hokejová liga. o.z.

Miesto – Zimný štadión na Škultétyho ulici v Nitre

Súťaž  systémom každý s každým dvakrát v 1.lige, dvakrát v 2.lige a trikrát v 3.lige. Hracie dni sobota a nedeľa.

Hracie časy sobota: 10.15, 12.00, 13.45, 15.30, 17.15, 19.00

Hracie časy nedeľa: 15.30,17.15,19.00

Na konci víťaz podľa tabuľky. Pri rovnosti bodov rozhoduje: vzájomné zápasy, skóre vzájomných zápasov, celkový rozdiel v skóre, celkový počet strelených gólov, žreb.

Ak sa zápas ASHL skončí remízou, nasledovať bude séria troch samostatných nájazdov. Víťaz nájazdov si pripíše 2 body, porazenému ostáva remízový bod.  Bodovanie ligy: Výhra v normálnom hracom čase 3 body, výhra po nájazdoch 2 body, prehra po nájazdoch 1 bod a prehra v normálnom hracom čase 0 bodov.

Po skončení základnej časti, ktorá bude pozostávať zo 14.kôl v prvej lige, z 18.kôl v druhej lige a zo 14.kôl v tretej lige bude nasleodvať play-off.

Play-off pravidlo 1.liga:
Do play-off postúpi prvých 6 tímov. 1.2. tím priamo do semifinále. Štvrťfinále sa bude hrať na dva zápasy 3-6 a 4-5. Ak bude po dvoch zápasoch stav série vyrovnaný čo sa týka výhier, bude nasledovať 5-minútový nový zápas a po ňom séria piatich nájazdov. Skóre v týchto zápasoch nehrá rolu, rozhodujú získané body. Príklad: (prvý zápas vyhrá tím A, druhý zápas vyhrá tím B. Hneď po druhom zápase 5-minútový nový zápas. Ak sa nerozhodne séria 5 nájazdov. Ak prvý zápas vyhrá tím A a druhý sa skončí remízou, postúpi tím A. Ak prvý zápas skončí remízou a druhý zápas vyhrá tím B, postúpi tím B. Ak prvý zápas skončí remízou a druhý zápas skončí remízou, po druhom zápase sa odohrá 5-minútový nový zápas na ZLATÝ GÓL. Ak v novom 5-minútovom zápase nepadne gól, rozhodne séria 5 nájazdov, ktoré nie sú súčasťou nového 5-minútového zápasu. Rovnako to platí aj v semifinále, kde najvyššie postavený tím po ZČ vytvorí dvojičku s najnižšie postaveným. A takisto aj vo finále

Play-off pravidlo 2.liga:
Je rovnaké ako v 1.lige ASHL.

Play-off pravidlo 3.liga

Je rovnaké ako v 1. a 2.lige ASHL.

Zabezpečíme: Rozhodcovia 1, respektíve 2ks na zápas, hlásateľ (hudba), časomerač a zapisovateľ do štatistík na oficiálnej stránke ASHL, zdravotná služba.

Hrací čas a tresty: 3 X 15 minút čistého času. Pred zápasom mokrá úprava ľadovej plochy, po druhej tretine možná suchá úprava ľadovej plochy. Normálny hrací čas jedného zápasu cca 1:30 hod. Tresty pre hráčov nižší trest 1:30 min, dva nižšie pri krvavovm zranení sú 3 minúty, vyšší trest 4 minúty, osobný trest 7 minút. Zakázaná hra do tela. Bodyček sa trestá trestom podľa uváženia rozhodcu. Za účasť v bitke  dištanc na jeden zápasa pre hráča, plus pokuta 100 Euro pre hráča. V prípade nezaplatenia pokuty vylúčenie hráča z ASHL. Hokejista, ktorý dostane trest do konca zápasu za NEDOVOLENÚ TVRDÚ HRU TELOM automaticky vynechá najbližší zápas svojho tímu. Pokiaľ sa preukáže ťažké zranenie súperovho hráča po NEDOVOLENEJ TVRDEJ HRE TELOM, bude hráč dodatočne potrestaný aj dlhším dištancom po konzultácii s rozhodcami.

Ak hráč fyzicky zaútočí na rozhodcu na ľade,  ako aj mimo ľadu, automaticky dostáva dištanc do konca sezóny. Platí to aj v prípade fyzických útokov na hráčov mimo ľadovej plochy. Podnet na riešenie takejto udalosti budú dávať rozhodcovia, respektíve kapitáni tímov.

Ak hráč dostane Trest v hre, ktorý sa udeľuje napríklad v špecifických prípadoch – bodnutie, kopnutie, opľutie, hlavička, pichnutie, alebo verbálna vyhrážka rozhodcovi – automaticky bude potrestaný dištancom na jedno stretnutie.

Pravidlo o penalizácii: Ak sa niektorý tím nedostaví na zápas bez upozornenia usporiadateľa, kontumačne prehrá stretnutie 0:5 a dostane pokutu 200 Eur. Ak sa niektorý tím bude chcieť počas sezóny odhlásiť zo súťaže ASHL, dostane pokutu 500 Eur a jeho hráči už v budúcnosti nebudú môcť v ASHL štartovať.

Pravidlo o opustení zápasu predčasne: Ak tím opustí zápas v jeho priebehu na základe nespokojnosti s výkonom rozhodcu, automaticky je zápas kontumovaný v prospech súpera, respektíve zostáva v platnosti výsledok pokiaľ tím, ktorý odišieil zo zápasu, prehrával. Predmetnú tímu bude okrem toho z tabuľky odpočítaných 6 bodov.

Tím môže meškať na zápas maximálne 45 minút pokiaľ zaručuje, že zápas sa odohrá.

Pravidlo o preložení zápasu: Ak sa tím nebude môcť dostaviť na zápas, musí upozorniť na tento fakt usporiadateľa súťaže minimálne dva dni (48 hodín) pred začiatkom zápasu a v spolupráci s tímom súpera a majiteľom štadióna sa nájde náhradný termín. Musí ale ísť o pádny a vážny dôvod, ktorý posúdi organizátor súťaže.

Súpiska hráčov: Počet korčuliarov na súpiske maximálne 30. Ľubovoľný je počet brankárov. Zmeny na brankárskom poste sa nevzťahujú na maximálny počet zmien a brankári sa nepovažujú za súčasť 30-člennej súpisky korčuliarov. Minimálny počet hráčov v zápase 5. Počas sezóny je možných 5 zmien na oficiálnej súpiske. Možnosť zmien do 30.septembra je neobmedzená. Od 1.októbra sa každá zmena počíta, pričom vyškrtnutie a zároveň dopísanie hráča sa berie ako jedna zmena. Prestupy z tímu do tímu počas sezóny nie sú možné. Mená na zápasovej súpiske musia byť totožné s oficiálnou súpiskou tímu, ktorú tím poskytne pred súťažou. Hlavný rozhodca skontroluje súpisky pred každým zápasom. V prípade, ak bude mať jeden z tímov podozrenie, že v súperovom mužstve hrajú niektorí hráči „načierno“, resp. pod iným menom, rozhodca môže na podnet súpera vyzvať každého hráča, aby sa preukázal registračným preukazom ASHL, resp. občianskym preukazom. Ak sa zistí úmyselné porušenie pravidiel, zápas kontumačne vyhrá druhý tím v pomere 5:0. Súpisku konkrétneho zápasu vyplnia tímy pred každým stretnutím jednotlivo. Uzávierka príchodov je dve kolá pred koncom základnej časti.

Hráči z jednej ligy nemôžu byť na súpiske druhej ligy. Ak je niekto v jednej lige písaný ako hráč, v druhej lige môže nastúpiť ako brankár. Zároveň však musí spĺňať všetky pravidlá pre danú ligu.

Tímy si medzi sebou v prípade výpadku všetkých brankárov na súpiske môžu brankárov požičať. Brankár ale môže byť požičaný len z rovnakej ligy alebo z ligy nižšej. V prípade, že klub 3.ligy by chcel brankára z 2.ligy, musí mať aj súhlas súpera. Od tímu, ktorý má problém s účasťou svojho brankára v zápase sa očakáva, že požičaný brankár bude zhruba na rovnakej kvalitatívnej úrovni ako brankár vedený na súpiske. Brankár, ktorý má vypátrateľnú hokejovú minulosť (eliteprosects,hockeyslovakia,eurohockey) musí byť odsúhlasený aj súperovym tímom.

Ak brankár pre zranenie nemôže pokračovať v zápase, tím oblečie do brankárskeho výstroja niektorého z hráčov, alebo si do 15 minút zoženie náhradu, ktorú mu súper musí pod dohľadom rozhodcu odsúhlasiť.

Brankári, ktorí v minulej sezóne pôsobili v druhej lige, môžu byť napísaní na súpisku aj v prvej lige a zároveň ostať na súpiske tímu z druhej ligy. Opačným smerom to v tejto podobe možné nie je.

Pravidlá pre hráčov ASHL:

3.liga:

V tretej lige nemôžu hrať hráči, ktorí majú extraligovú alebo prvoligovú minulosť.

Bývalí hráči 2.ligy SZĽH a dorastenci, juniori minimálne 3 sezóny bez zápasu v týchto súťažiach.

V tretej lige nie sú pri hráčoch žiadne ohľady na vek.

Pokiaľ má hráč v akejkoľvek sezóne iba 1 štart, vedenie ASHL to bude brať ako 0 štartov. Štart hráčov žiackych súťaží je zakázaný.

V tretej lige neexistujú žiadne iné výnimky.

Na súpiskách jednotlivých tímov môžu byť len traja hráči s vypátrateľnou hokejovou minulosťou v databáze eliteprospects.com, pričom musia spĺňať vyššie uvedené pravidlá štartu.

2.liga:

Ligu hrajú amatérski hráči. Ligu môžu hrať aj bývalí hokejisti, ale platí pravidlo o niekoľkoročnej absencii v seniorských, juniorských a v dorasteneckých súťažiach riadených SZĽH. Extraliga seniorov 5 sezón, 1.liga seniorov 4 sezóny, 2.liga seniorov 2 sezóny.  Toto pravidlo sa vzťahuje aj na  všetky zahraničné súťaže (platí rovnaké pravidlo o sezónach bez súťažného zápasu ako v slovenských ligách). Bývalí juniori a dorastenci minimálne dve sezóny bez súťažného zápasu v akejkoľvek juniorskej, resp. dorasteneckej lige. Zákaz štartu pre hráčov registrovaných v žiackych súťažiach.

Pokiaľ má hráč v akejkoľvek sezóne iba 1 štart, vedenie ASHL to bude brať ako 0 štartov

V druhej lige ASHL hráč starší ako 50 rokov môže byť aj aktívnym hráčom v 2.lige SZĽH.

Hráč starší ako 40 rokov môže hrať v druhej lige ASHL, ale musí mať minimálnu jednu sezónu pauzu od najvyššej súťaže a druhej najvyššej súťaže (aj zahraničnej). Hráč starší ako 40 rokov môže mať v minulej sezóne štart v 2.lige SZĽH (aj zahraničnej), ale nemôže byť v prebiehajúcej sezóne aktívnym hráčom v žiadnej lige SZĽH.

V druhej lige neexistujú žiadne iné výnimky.

1.liga:

Ligu hrajú amatérski hráči. Ligu môžu hrať aj bývalí hokejisti, ale platí pravidlo o niekoľkoročnej absencii v seniorských, juniorských a v dorasteneckých súťažiach riadených SZĽH. Extraliga seniorov 5 sezón, 1.liga seniorov 4 sezóny, 2.liga seniorov 2 sezóny.  Toto pravidlo sa vzťahuje aj na  všetky zahraničné súťaže (platí rovnaké pravidlo o sezónach bez súťažného zápasu ako v slovenských ligách). Bývalí juniori a dorastenci minimálne dve sezóny bez súťažného zápasu v akejkoľvek juniorskej, resp. dorasteneckej lige. Zákaz štartu pre hráčov registrovaných v žiackych súťažiach.

V prvej lige môžu byť na celkovej  súpiske dvaja hráči na výnimku, nemôžu však nastúpiť spolu na jeden zápas.

Pokiaľ má hráč v akejkoľvek sezóne iba 1 štart, vedenie ASHL to bude brať ako 0 štartov.

V 1.ASHL nie je za výnimku považovaný aktívny hráč 2.ligy SZĽH starší ako 40 rokov, ani minimálne 40 ročný hráč, ktorý hral v uplynulej sezónu 2.ligu SZĽH.

V prvej lige nie je za výnimku považovaný hráč starší ako 40 rokov, ktorý však musí mať minimálne jednu sezónu pauzu od najvyššej a druhej najvyššej súťaže na Slovensku, alebo v zahraničí. Ak to nespĺňa, bude započítaný ako hráč na výnimku. V prebiehajúcej sezóne aktívny hráč extraligy a 1.ligy SZĽH (takisto zahraničnej) nemôže byť ani výnimkou. Aktívny hráč juniorskej, dorasteneckej a 2.ligy SZĽH výnimkou byť môže.

Za dlhoročné pôsobenie v ASHL sa výnimka ruší Jurajovi Joanidisovi a výnimkou nebude ani Miroslav Ďurák ako držiteľ preukazu ZŤP.

Pre lepšiu prehľadnosť je tu aj TABUĽKA pravidiel:

Platí pre všetky ligy:

Ženy môžu hrať v ASHL bez obmedzenia.

Hráči pôsobiaci v EUHL môžu hrať bez obmedzenia.

Vo vlastnom záujme sa od hráčov ASHL očakáva hra v kompletnom hokejovom výstroji.

Cena za jeden zápas 150 Euro za prenájom plochy plus rozhodcovia, zdravotná služba, časomiera, zapisovateľ, hlásateľ (hudba). V súčte 100 Euro na tím za jeden zápas.

Každý hráč, ktorý chce pôsobiť v ASHL zaplatí členský príspevok v hodnote 10 Eur. Súčasťou ASHL budú  aj registračné preukazy s fotkou, ktoré budú slúžiť na nákupy výstroja v zľavách od našich partnerov  a budú aj súčasťou výbavy každého hráča, ktorý nastúpi v ASHL. Rozhodca má pred zápasom aj počas zápasu právo vyzvať hráča, aby sa preukázal svojím registračným preukazom. Na zaplatenie registračného poplatku budú dohliadať zodpovední vedúci za tímy. V prípade nevydania RP platí ako RP ako občiansky preukaz.

Príklad: Ak má tím na súpiske 15 hráčov, musí pred prvým kolom mať zaplatený registračný poplatok za tím v hodnote 150 Eur.

ZÁSTUPCOVIA TÍMOV ZARUČIA, ŽE VŠETCI HRÁČI ASHL BUDÚ OBOZNÁMENÍ S TÝMITO PRAVIDLAMI